Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 20 năm hình thành và phát triển

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tiền thân là Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (được thành lập cùng thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 30/9/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

Sau đó, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 124-QĐ/ĐDC, ngày 28/5/2009 của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Lạng Sơn, nay hạ cấp thành Chi đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 124-QĐ/ĐTNK, ngày 20/12/2019 của Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Chi đoàn được thay đổi con dấu theo quy định hiện hành để thuận tiện cho các hoạt động của Chi đoàn. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Chi đoàn trên chặng đường 20 năm.

Chi đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở, BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh và theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hiện nay, Chi đoàn có 20 đoàn viên, thanh niên với trình độ chuyên môn đại học, sau đại học đạt 100%, công tác tại tại 03 phòng chuyên môn thuộc Khối Văn phòng Sở và 03 đơn vị thuộc Sở (Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Tài nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường).