Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 234 /QĐ-STNMT 28-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp GCN H 00833 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 24/01/2005 cho ông Hoàng Kim Hương tại Thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 250 /QĐ-STNMT 17-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 20/12/2001 cho ông Lưu Doãn Chính, trú tại số 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 232 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/12/2004 cho hộ ông Hoàng Văn Giáp và bà Vi Thị Ngan tại Khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 233 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 10/8/2010 cho hộ ông Bàn Nguyên Quý và bà Đặng Thị Xuân tại thôn Tân Rã Bản Liếng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh L
Số: 220 /QĐ-STNMT 27-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho ông Hoàng Văn Thái, đất tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 219 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp ngày 18/8/1999 cho hộ bà Hoàng Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 218 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/6/2019 cho bà Đoàn Thị Biên, trú tại số 9, đường Lê Đại Hành, khối 11, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn
Số: 217 /QĐ-STNMT 22-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 21/01/2010 cho hộ ông Mã Văn Hùng và bà Dương Thị Khuyên, trú tại thôn 3 Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Số: 214 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn La, trú tại thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.
Số: 212 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E057064, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 74, do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 08/01/1995 cho ông Lộc Văn Tương, trú tại thôn Kim Quán, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
Số: 213 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 218987, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H-04650, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 19/7/2007 cho hộ ông Vy Văn Sở, trú tại thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số: 207 /QĐ-STNMT 13-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho hộ ông Nông Văn Cành, đất tại thôn Chục Bây, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 205 /QĐ-STNMT 12-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lăng Văn Thắng và bà Đàm Thị Minh, đất tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 192 /QĐ-STNMT 31-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 05/7/2005 cho bà Đỗ Thị Nhung, đất tại khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 193 /QĐ-STNMT 31-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Tuyên và bà Hoàng Thị Sự, tại thôn Yên Thủy 2, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 188 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 16/12/2013 cho ông Dương Văn Quyền, trú tại số 69, đường Nguyễn Du, khối 2 P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn
Số: 187 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 03/6/2013 cho hộ bà Phạm Thị Tâm, trú tại số 58, đường Bùi Thị Xuân, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn
Số: 186 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 10/01/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường, trú tại số 20, đường Phố Muối, khối 1, P. Tam Thanh
Số: /QĐ-STNMT 22-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lý Văn Thìm, trú tại khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.
Số: 184 /QĐ-STNMT 18-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vi Thị Thơi, trú tại thôn Làng Cóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.
Số: 183 /QĐ-STNMT 17-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 10/12/2013 cho ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Lý, thường trú tại Khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
Số: 182 /QĐ-STNMT 17-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Thái và bà Hoàng Thị Dịch, trú tại thôn Bản Dạ, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.
Số: 177 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành U 143815, do UBND huyện Cao Lộc cấp cho ông Đặng Văn Tự, tại thôn Liên Hòa, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 989 /STNMT-NKS 10-07-2019 Công văn hướng dẫn chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng ký và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 179 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/10/2018 cho ông Dương Quang Tuấn tại Khối Phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 178 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 31/3/2005 cho ông Hoàng Tuấn Anh, trú tại số 12/6, đường Bà Triệu, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 163/QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 890294, số vào sổ 00861 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/5/2003 cho hộ ông Vi Văn Tý và bà Nông Thị Hậu tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 162 /QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành V069392, số vào sổ 00048 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 11/02/2003 cho hộ bà Nông Thị Hảo tại khu Piêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 161 /QĐ-STNMT 26-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/4/2019 cho bà Trịnh Thị Hải, đất tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 160 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 12/4/2006 cho ông Đinh Xuân Ban; đồng thời cấp lại 02 Giấy chứng nhận cho ông Đinh Quang Chung do nhận thừa kế, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Số: 159 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01692, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 11/12/2002 cho hộ ông Đinh Đức Dũng, trú tại số 63/2, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 157 /QĐ-STNMT 20-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cấp ngày 22/6/2016 cho hộ ông Đỗ Quang Sơn và bà La Thị Dung
Số: 154 /QĐ-STNMT 13-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 13/5/2019 cho bà Lăng Thị Bích Hà, đất tại Thôn Yên Hạ, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
Số: 152 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BL 373200, số vào sổ CH 02200 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Vi Vĩnh Thăng và bà Nguyễn Thị Thoa tại thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 153 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 747802, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03494 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 09/7/2015 cho hộ ông Lục Quốc Hoàn
Số: 146 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành O 259297, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01951 QSDĐ/145/QĐUB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 26/4/2004 cho bà bà Hoàng Thị Ky, trú tại thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số: 147 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát BL 337999, BL 338000, BL 373001, BL 373002 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Lộc Đình Vưu và bà Lộc Thị Huế tại thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 145 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01947 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho hộ ông Hoàng Văn Nhí và bà Vy Thị Tuyết ngày 01/3/2004; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Vy Thị Tuyết do nhận thừa kế
Số: 144 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 718631, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03694, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 17/12/2015 cho bà Nguyễn Thị Xuân Hòa
Số: 142 /QĐ-STNMT 30-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND Thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 12/6/2012 cho bà Sầm Thị Chí; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Chu Văn Thanh do nhận thừa kế, trú tại khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 141 /QĐ-STNMT 28-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Linh Văn Phúc, trú tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 135 /QĐ-STNMT 22-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H 00649 do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 24/11/2003 cho hộ ông Lý Trung Thành và bà Lăng Thị Bích, đất tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 133 /QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Lộc cấp cho hộ ông Đinh Văn Đức và bà Hoàng Thị Linh, đất tại thôn Còn Quyền, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 132/QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00416 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 15/7/2002 cho hộ ông Ngô Quang Thanh tại số 13, khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 126 /QĐ-STNMT 10-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Huynh và bà Phùng Thị Ngon thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 123 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 29/8/2017, cho bà Lương Thị Nấng (Lấng), trú tại đường Bà Triệu, khối 5, phường Đông Kinh, TPLS
Số: 125 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 18/8/2010 cho ông Lê Tiến Thịnh, trú tại số 44, ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TPLS
Số: 115 QĐ-STNMT 25-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận T 00015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 22/4/2005 cho Chi nhánh Đầu tư phát triển và Chế biến khoáng sản Lạng Sơn
Số: 106 /QĐ-STNMT 23-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 146 QSDĐ/353, số phát hành D 0513405 do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 10/9/1994 cho ông Vy Văn Kỷ, đất tại thôn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 104 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Mông Văn Sáy, trú tại Thôn Phủ Đô, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 103 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vương Văn Quân, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 99 /QĐ-STNMT 17-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 12/3/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Tuấn Hùng, đất tại thôn Chục Pình, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 96 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp ngày 18/6/2018 cho bà Hoàng Thị Vân Anh (đã chuyển nhượng cho ông Lộc Tiến Công và bà Nông Thị Cọi trú tại số 32/1, đường Nguyễn Du, P.Đông Kinh,TPLS
Số: 94 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 08/12/2010 đã cấp cho hộ ông Lê Văn Bình và bà Hoàng Thị Thúy, trú tại thôn Khuôn Ngần, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 95 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 21/8/2002 cho hộ ông Đoàn Văn Vịnh; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Nông Thị Điều, trú tại số 74, Phai Luông, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 91 /QĐ-STNMT 08-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/01/2017 cho ông Phan Hoài Thanh và bà Lý Hương Trà, địa chỉ thửa đất thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TPLS
Số: 87 /QĐ-STNMT 29-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Sòi và bà Phùng Thị Thơm, đất tại thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 82 /QĐ-STNMT 22-03-2019 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho hộ bà Đồng Thị Thoại, đất tại thôn Còn Toòng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 80 /QĐ-STNMT 21-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đã cấp có số phát hành H 962266, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số T 00110 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 16/9/1997 cho Trường Trung học cơ sở xã Mông Ân
Số: 78 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lương Đình Hinh và bà Hoàng Thị Hương; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Hoàng Thị Hương do nhận thừa kế, trú tại Phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 76 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Công Bính và bà Hoàng Thị Chiên, trú tại thôn Khòn Làng - Tàng Tắm, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 77 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lương Văn Lần và bà Hoàng Thị Dĩnh, trú tại thôn Khòn Làng - Tàng Tắm, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 73 /QĐ-STNMT 19-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 173513, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-00265 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 30/8/2010 cho ông Đinh Trọng Cường
Số: 74 /QĐ-STNMT 19-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đỗ Văn Thêm, trú tại thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 76 /QĐ-STNM 15-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành W890009, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00685 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ ông Hầu Văn Trung
Số: 35 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đảm, trú tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 32 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Ngọc Dụ và bà Lý Thị Quý trú tại thôn Nà Han, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 36 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Hoàng Công Toan, trú tại thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Số 34 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Tuy, trú tại thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 36 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Hoàng Công Toan, trú tại thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Số: 37 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Đinh Thị Khừng, đất tại khối 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 31 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-02972 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 06/01/2004 cho hộ ông Hứa Viết Vò, trú tại số 409, đường Trần Đăng Ninh, khối 5, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Số: 33 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đàm văn Cường, trú tại thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
422 /QĐ-STNMT 20-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lương Mai Hường, đất tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
409/QĐ-STNMT 17-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Ngọc và ông Phùng Văn Phong do nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn Vinh theo xác nhận tại trang 3 trên Giấy chứng nhận
407/QĐ-STNMT 13-12-2018 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành CL 423650, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05301 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 11/5/2018 cho ông Đào Đức
380 /QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành BE 202987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH-01078 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 23/02/2012 cho bà Vy Kiều Ngân, trú tại số
377/QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đinh Văn Kìn, đất tại thôn An Rinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
378/QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vương Thị Hạnh và ông Hoàng Văn Thông, đất tại tổ 3, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
368/QĐ-STNMT 22-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AG 156154, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-03273 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho ông Phạm Xuân Tư , trú tại đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
366 /QĐ-STNMT 22-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AO 824971 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-01471 do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Lăng Văn Kền và bà Nguyễn Thị Mười tại thôn Nà Khòn, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
362/QĐ-STNMT 19-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H- 00543 do UBND thị xã (nay là UBND thành phố) Lạng Sơn đã cấp cho hộ ông Trần Văn Lưu ngày 23/12/1998
360 /QĐ-STNMT 16-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Tá, đất tại thôn Nà Phân, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
359 /QĐ-STNMT 16-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Dũng và bà Hoàng Thị Duyên, đất tại thôn Pác Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
356/QĐ-STNMT 12-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AG 087298 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-03127 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho bà Vi Thị Lạng tại thôn Pò Pục, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
355/QĐ-STNMT 12-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành S 410663, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00083 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan cấp ngày 17/7/2002 cho hộ ông Hoàng Minh Đức và bà Ng
351/QĐ-STNMT 08-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 335230, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00089 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp ngày 14/9/2010 cho bà Hoàng Thị Quảng, trú t
350/QĐ-STNMT 07-11-2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
341/QĐ-STNMT 06-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Điệp tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
326/QĐ-STNMT 24-10-2018 Quyết định V/v hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lương Văn Thị và bà Hoàng Thị Máy (Thi), trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
325/QĐ-STNMT 22-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 6600 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn cấp cho ông Dương Công Duy, trú tại thôn An Ninh 2, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơ
1294/STNMT - TTTNMT 19-10-2018 Công văn đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài sản tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
323/QĐ-STNMT 18-10-2018 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
320 /QĐ-STNMT 13-10-2018 Quyết định Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
316 /QĐ-STNMT 11-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât có số phát hành BT 609356, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH- 02325 do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho bà Hoàng Thị Nga ngày 01/10/2014, trú tại
313/QĐ-STNMT 09-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Long và bà Bế Thị Mùi, đất tại thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
311 /QĐ-STNMT 08-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Việt Thắng, đất tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
419 /BC-STNMT 28-09-2018 Báo cáo Hoạt động 15 năm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (30/9/2003 – 30/9/2018)
299/QĐ-STNMT 24-09-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 301505, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01069 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thu và bà Đồng Thị Doanh
298/QĐ-STNMT 24-09-2018 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành W 890812, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00849 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ bà Lý Thị Sầy, trú khu Nhà Thờ, thị trấn