Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 989 /STNMT-NKS 10-07-2019 Công văn hướng dẫn chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng ký và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
422 /QĐ-STNMT 20-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lương Mai Hường, đất tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
409/QĐ-STNMT 17-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Ngọc và ông Phùng Văn Phong do nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn Vinh theo xác nhận tại trang 3 trên Giấy chứng nhận
407/QĐ-STNMT 13-12-2018 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành CL 423650, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05301 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 11/5/2018 cho ông Đào Đức
380 /QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành BE 202987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH-01078 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 23/02/2012 cho bà Vy Kiều Ngân, trú tại số
377/QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đinh Văn Kìn, đất tại thôn An Rinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
378/QĐ-STNMT 03-12-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vương Thị Hạnh và ông Hoàng Văn Thông, đất tại tổ 3, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
368/QĐ-STNMT 22-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AG 156154, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-03273 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho ông Phạm Xuân Tư , trú tại đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
366 /QĐ-STNMT 22-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AO 824971 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-01471 do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Lăng Văn Kền và bà Nguyễn Thị Mười tại thôn Nà Khòn, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
362/QĐ-STNMT 19-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H- 00543 do UBND thị xã (nay là UBND thành phố) Lạng Sơn đã cấp cho hộ ông Trần Văn Lưu ngày 23/12/1998
360 /QĐ-STNMT 16-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Tá, đất tại thôn Nà Phân, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
359 /QĐ-STNMT 16-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Dũng và bà Hoàng Thị Duyên, đất tại thôn Pác Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
356/QĐ-STNMT 12-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành AG 087298 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-03127 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho bà Vi Thị Lạng tại thôn Pò Pục, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
355/QĐ-STNMT 12-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành S 410663, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00083 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan cấp ngày 17/7/2002 cho hộ ông Hoàng Minh Đức và bà Ng
351/QĐ-STNMT 08-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 335230, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00089 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp ngày 14/9/2010 cho bà Hoàng Thị Quảng, trú t
350/QĐ-STNMT 07-11-2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
341/QĐ-STNMT 06-11-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Điệp tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
326/QĐ-STNMT 24-10-2018 Quyết định V/v hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lương Văn Thị và bà Hoàng Thị Máy (Thi), trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
325/QĐ-STNMT 22-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 6600 do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn cấp cho ông Dương Công Duy, trú tại thôn An Ninh 2, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơ
1294/STNMT - TTTNMT 19-10-2018 Công văn đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài sản tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
323/QĐ-STNMT 18-10-2018 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
320 /QĐ-STNMT 13-10-2018 Quyết định Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
316 /QĐ-STNMT 11-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât có số phát hành BT 609356, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH- 02325 do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho bà Hoàng Thị Nga ngày 01/10/2014, trú tại
313/QĐ-STNMT 09-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Long và bà Bế Thị Mùi, đất tại thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
311 /QĐ-STNMT 08-10-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Việt Thắng, đất tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
419 /BC-STNMT 28-09-2018 Báo cáo Hoạt động 15 năm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (30/9/2003 – 30/9/2018)
299/QĐ-STNMT 24-09-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 301505, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01069 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thu và bà Đồng Thị Doanh
298/QĐ-STNMT 24-09-2018 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành W 890812, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00849 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ bà Lý Thị Sầy, trú khu Nhà Thờ, thị trấn
300/QĐ-STNMT 24-09-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho ông Dương Công Tuấn; Đồng thời cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất cho ông Dương Công Huệ, trú tại thôn Gia Hòa 2, xã Nhất Hòa, huy
295 /QĐ-STNMT 21-09-2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1029/STNMT-QLĐĐ 28-08-2018 Về việc đăng ký dự án có sử dụng đất với UBND các huyện, thành phố để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019
922/STNMT-KHTC 07-08-2018 Công văn V/v nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chế độ thông tin báo cáo
221/QĐ-STNMT 25-07-2018 Quyết định V/v ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
222/QĐ-STNMT 25-07-2018 Quyết định V/v Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
711/STNMT-VPĐKĐĐ 28-06-2018 Công văn V/v trả lời phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương
679 /STNMT-VPĐKĐĐ 22-06-2018 Công văn V/v trả lời phản ánh của ông Hoàng Quốc Thư
616 /STNMT-TTr 09-06-2018 V/v báo báo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018
182/QĐ-STNMT 08-06-2018 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 02758 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phú, địa chỉ số 122, đường Khuất D
174/QĐ-STNMT 30-05-2018 Quyêt định Về việc ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
165/QĐ-STNMT 21-05-2018 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
496/BC-STNMT 19-12-2017 Báo cáo số 496 /BC-STNMT Tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018
2392/QĐ-UBND 12-12-2017 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2601/QĐ-BTNMT 23-10-2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm
56 /2017/QĐ-UBND 12-10-2017 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn
146/BC-STNMT 28-04-2017 Báo cáo Về số lượng, số sêri phôi Giấy chứng nhận đã hủy do bị hỏng trong quá trình sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn