Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 69 /KH-STNMT 10-09-2019 Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019
Số: 200 /TB-STNMT 10-09-2019 Thông báo Về việc công bố đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 1342 /STNMT-QLĐĐ 05-09-2019 Công văn thực hiện kiểm kê đất đai theo chuyên đề năm 2019
Số: 192 /TB-STNMT 30-08-2019 Thông váo về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Số: 186/TB-STNMT 27-08-2019 Thông báo Về việc kết thúc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Số: 1275 /STNMT-VPĐKĐĐ 23-08-2019 Phúc đáp trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ địa chính
Số: 152 /TB-STNMT 22-07-2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
Số: 53 /KH-STNMT 18-07-2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2019
Số: 47 /KH-STNMT 18-06-2019 Kế hoạch Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019
Số: 293a /GM-STNMT 17-06-2019 Giấy mời Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ
Số: 114 /TB-STNMT 14-06-2019 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 277 /BC- STNMT 07-06-2019 Báo cáo Về việc xem xét ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương (Địa chỉ thường trú: tại số 103, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng)
Số: 57 /TB-STNMT 27-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 348 /STNMT-VPĐKĐĐ 25-03-2019 Công văn về việc xử lý phản ánh của bà Hoàng Thị Thủy
Số: 39 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc thôi ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 40 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc ủy quyền cho bà Lương Thị Thủy, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 41 /TB-STNMT 28-02-2019 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 22 /QĐ-STNMT 26-02-2019 Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 28 /TB-STNMT 13-02-2019 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty điện lực Lạng Sơn trên địa bàn các xã Văn An và Vân Mộng, huyện Văn Quan
Số: 24 /TB-STNMT 01-02-2019 Thông báo Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2018
Số: 17 /TB-STNMT 23-01-2019 Thông báo Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 13 /TB-STNMT 21-01-2019 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
Số: 07 /TB-STNMT 08-01-2019 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 06 /TB-STNMT 05-01-2019 Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc
Số: 02 /TB-HĐXTVC 04-01-2019 Thông báo V/v tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
216/TB- STNMT 19-12-2018 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
270 /TTTNMT 03-12-2018 Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
257/TB-TTTNMT 26-11-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
160/TB- STNMT 29-10-2018 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
158/TB-STNMT 22-10-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
151/TB-STNMT 15-10-2018 Thông báo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
144 /TB- HĐKTSH 04-10-2018 Thông báo Về việc tổ chức xét tuyển đặc cách đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
143/TB-STNMT 03-10-2018 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
134 /TB-STNMT 21-09-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu, huyện Hữu Lũng
130/TB-STNMT 18-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
126/TB-HĐTDVC 13-09-2018 Thông báo Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
125/TB-STNMT 12-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
121/TB-STNMT 10-09-2018 Thông báo Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường
1043/STNMT-VP 30-08-2018 Thông báo V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 02 tháng 9
110/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng
106/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình
109/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
105/TB-STNMT 13-08-2018 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
99 /TB-PTQĐ 07-08-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 47 /KH-STNMT 13-07-2018 Kế hoạch Số: 47 /KH-STNMT Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
84/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
85/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
Số: 77 /TB-STNMT 05-07-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Lịch tiếp công dân
75/TB-STNMT 02-07-2018 Thông báo Công bố công khai và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (có file tài liệu và bản đồ kèm theo)
63/TB-STNMT 12-06-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
50/TB-STNMT 11-05-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
49/TB-STNMT 07-05-2018 Thông báo Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
39/TB-STNMT 20-04-2018 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36 /TB-STNMT 18-04-2018 Thông báo Kết luận Số:36 /TB-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường
16/TB-STNMT 02-02-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/TB-STNMT 03-01-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
3936/VP-KTN 11-12-2017 Về việc góp ý với dự thảo Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang (3936/VP-KTN, ngày 17/11/2017).
3931/VP-KTN 11-12-2017 Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương (3931/VP-KTN, ngày 16/11/2017)
3937/VP-KTN 11-12-2017 Về việc kinh phí thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) giai đoạn 2 (3937/VP-KTN, ngày 17/11/2017).
776/VP-TH 03-12-2017 Về việc báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (778/VP-KTTH, ngày 12/3/2018)
Tài liệu Ngày môi trường thế giới năm 2018
Tài liệu ngày môi trường thế giới 2018-2
Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn công khai Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số EMDP, bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh
Thông báo giá khởi điểm Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Mẫu thiết kế môi trường thế giới 2018 (mẫu1)