Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 178 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 31/3/2005 cho ông Hoàng Tuấn Anh, trú tại số 12/6, đường Bà Triệu, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 177 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành U 143815, do UBND huyện Cao Lộc cấp cho ông Đặng Văn Tự, tại thôn Liên Hòa, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 179 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/10/2018 cho ông Dương Quang Tuấn tại Khối Phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 163/QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 890294, số vào sổ 00861 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/5/2003 cho hộ ông Vi Văn Tý và bà Nông Thị Hậu tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 162 /QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành V069392, số vào sổ 00048 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 11/02/2003 cho hộ bà Nông Thị Hảo tại khu Piêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 161 /QĐ-STNMT 26-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/4/2019 cho bà Trịnh Thị Hải, đất tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 160 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 12/4/2006 cho ông Đinh Xuân Ban; đồng thời cấp lại 02 Giấy chứng nhận cho ông Đinh Quang Chung do nhận thừa kế, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Số: 159 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01692, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 11/12/2002 cho hộ ông Đinh Đức Dũng, trú tại số 63/2, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 157 /QĐ-STNMT 20-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cấp ngày 22/6/2016 cho hộ ông Đỗ Quang Sơn và bà La Thị Dung
Số: 47 /KH-STNMT 18-06-2019 Kế hoạch Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019
Số: 293a /GM-STNMT 17-06-2019 Giấy mời Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ
Số: 114 /TB-STNMT 14-06-2019 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 154 /QĐ-STNMT 13-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 13/5/2019 cho bà Lăng Thị Bích Hà, đất tại Thôn Yên Hạ, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
Số: 152 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BL 373200, số vào sổ CH 02200 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Vi Vĩnh Thăng và bà Nguyễn Thị Thoa tại thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 153 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 747802, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03494 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 09/7/2015 cho hộ ông Lục Quốc Hoàn
Số: 277 /BC- STNMT 07-06-2019 Báo cáo Về việc xem xét ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương (Địa chỉ thường trú: tại số 103, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng)
Số: 144 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 718631, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03694, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 17/12/2015 cho bà Nguyễn Thị Xuân Hòa
Số: 146 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành O 259297, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01951 QSDĐ/145/QĐUB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 26/4/2004 cho bà bà Hoàng Thị Ky, trú tại thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số: 147 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát BL 337999, BL 338000, BL 373001, BL 373002 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Lộc Đình Vưu và bà Lộc Thị Huế tại thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 145 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01947 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho hộ ông Hoàng Văn Nhí và bà Vy Thị Tuyết ngày 01/3/2004; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Vy Thị Tuyết do nhận thừa kế
Số: 142 /QĐ-STNMT 30-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND Thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 12/6/2012 cho bà Sầm Thị Chí; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Chu Văn Thanh do nhận thừa kế, trú tại khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 141 /QĐ-STNMT 28-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Linh Văn Phúc, trú tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 135 /QĐ-STNMT 22-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H 00649 do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 24/11/2003 cho hộ ông Lý Trung Thành và bà Lăng Thị Bích, đất tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 133 /QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Lộc cấp cho hộ ông Đinh Văn Đức và bà Hoàng Thị Linh, đất tại thôn Còn Quyền, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 132/QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00416 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 15/7/2002 cho hộ ông Ngô Quang Thanh tại số 13, khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 126 /QĐ-STNMT 10-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Huynh và bà Phùng Thị Ngon thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 125 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 18/8/2010 cho ông Lê Tiến Thịnh, trú tại số 44, ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TPLS
Số: 123 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 29/8/2017, cho bà Lương Thị Nấng (Lấng), trú tại đường Bà Triệu, khối 5, phường Đông Kinh, TPLS
Số: 115 QĐ-STNMT 25-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận T 00015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 22/4/2005 cho Chi nhánh Đầu tư phát triển và Chế biến khoáng sản Lạng Sơn
Số: 106 /QĐ-STNMT 23-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 146 QSDĐ/353, số phát hành D 0513405 do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 10/9/1994 cho ông Vy Văn Kỷ, đất tại thôn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 103 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vương Văn Quân, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 104 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Mông Văn Sáy, trú tại Thôn Phủ Đô, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 99 /QĐ-STNMT 17-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 12/3/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Tuấn Hùng, đất tại thôn Chục Pình, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 96 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp ngày 18/6/2018 cho bà Hoàng Thị Vân Anh (đã chuyển nhượng cho ông Lộc Tiến Công và bà Nông Thị Cọi trú tại số 32/1, đường Nguyễn Du, P.Đông Kinh,TPLS
Số: 94 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 08/12/2010 đã cấp cho hộ ông Lê Văn Bình và bà Hoàng Thị Thúy, trú tại thôn Khuôn Ngần, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 95 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 21/8/2002 cho hộ ông Đoàn Văn Vịnh; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Nông Thị Điều, trú tại số 74, Phai Luông, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 91 /QĐ-STNMT 08-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/01/2017 cho ông Phan Hoài Thanh và bà Lý Hương Trà, địa chỉ thửa đất thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TPLS
Số: 87 /QĐ-STNMT 29-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Sòi và bà Phùng Thị Thơm, đất tại thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 57 /TB-STNMT 27-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 348 /STNMT-VPĐKĐĐ 25-03-2019 Công văn về việc xử lý phản ánh của bà Hoàng Thị Thủy
Số: 82 /QĐ-STNMT 22-03-2019 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho hộ bà Đồng Thị Thoại, đất tại thôn Còn Toòng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 80 /QĐ-STNMT 21-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đã cấp có số phát hành H 962266, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số T 00110 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 16/9/1997 cho Trường Trung học cơ sở xã Mông Ân
Số: 77 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lương Văn Lần và bà Hoàng Thị Dĩnh, trú tại thôn Khòn Làng - Tàng Tắm, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 78 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lương Đình Hinh và bà Hoàng Thị Hương; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Hoàng Thị Hương do nhận thừa kế, trú tại Phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 76 /QĐ-STNMT 20-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Công Bính và bà Hoàng Thị Chiên, trú tại thôn Khòn Làng - Tàng Tắm, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 74 /QĐ-STNMT 19-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đỗ Văn Thêm, trú tại thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 73 /QĐ-STNMT 19-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 173513, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-00265 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 30/8/2010 cho ông Đinh Trọng Cường
Số: 76 /QĐ-STNM 15-03-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành W890009, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00685 do Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp cho hộ ông Hầu Văn Trung
Số: 35 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đảm, trú tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 40 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc ủy quyền cho bà Lương Thị Thủy, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 32 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Ngọc Dụ và bà Lý Thị Quý trú tại thôn Nà Han, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 36 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Hoàng Công Toan, trú tại thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Số: 39 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định Về việc thôi ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 34 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Tuy, trú tại thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 36 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Hoàng Công Toan, trú tại thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Số: 37 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Đinh Thị Khừng, đất tại khối 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 31 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-02972 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 06/01/2004 cho hộ ông Hứa Viết Vò, trú tại số 409, đường Trần Đăng Ninh, khối 5, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Số: 33 /QĐ-STNMT 01-03-2019 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đàm văn Cường, trú tại thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
Số: 41 /TB-STNMT 28-02-2019 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 22 /QĐ-STNMT 26-02-2019 Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 28 /TB-STNMT 13-02-2019 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty điện lực Lạng Sơn trên địa bàn các xã Văn An và Vân Mộng, huyện Văn Quan
Số: 24 /TB-STNMT 01-02-2019 Thông báo Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2018
Số: 17 /TB-STNMT 23-01-2019 Thông báo Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 13 /TB-STNMT 21-01-2019 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
Số: 07 /TB-STNMT 08-01-2019 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Kháng Chiến, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 06 /TB-STNMT 05-01-2019 Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc
Số: 02 /TB-HĐXTVC 04-01-2019 Thông báo V/v tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
216/TB- STNMT 19-12-2018 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
270 /TTTNMT 03-12-2018 Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
257/TB-TTTNMT 26-11-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
160/TB- STNMT 29-10-2018 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
158/TB-STNMT 22-10-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
151/TB-STNMT 15-10-2018 Thông báo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
144 /TB- HĐKTSH 04-10-2018 Thông báo Về việc tổ chức xét tuyển đặc cách đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018
143/TB-STNMT 03-10-2018 Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
134 /TB-STNMT 21-09-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu, huyện Hữu Lũng
130/TB-STNMT 18-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
126/TB-HĐTDVC 13-09-2018 Thông báo Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
125/TB-STNMT 12-09-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
121/TB-STNMT 10-09-2018 Thông báo Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường
1043/STNMT-VP 30-08-2018 Thông báo V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 02 tháng 9
110/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng
106/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình
109/TB-STNMT 15-08-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
105/TB-STNMT 13-08-2018 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
99 /TB-PTQĐ 07-08-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 47 /KH-STNMT 13-07-2018 Kế hoạch Số: 47 /KH-STNMT Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
84/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
85/TB-STNMT 13-07-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
Số: 77 /TB-STNMT 05-07-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Lịch tiếp công dân
75/TB-STNMT 02-07-2018 Thông báo Công bố công khai và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (có file tài liệu và bản đồ kèm theo)
63/TB-STNMT 12-06-2018 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
50/TB-STNMT 11-05-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
49/TB-STNMT 07-05-2018 Thông báo Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
39/TB-STNMT 20-04-2018 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36 /TB-STNMT 18-04-2018 Thông báo Kết luận Số:36 /TB-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường
16/TB-STNMT 02-02-2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn Thông báo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/TB-STNMT 03-01-2018 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
3936/VP-KTN 11-12-2017 Về việc góp ý với dự thảo Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang (3936/VP-KTN, ngày 17/11/2017).
3931/VP-KTN 11-12-2017 Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương (3931/VP-KTN, ngày 16/11/2017)