Từ thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 14 tháng 5 năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký Quy trình phối hợp thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai.

Đồng chủ trì buổi lể có đồng chí Nguyễn Thế Lệ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Bùi Văn Côi, tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích phối hợp thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai nhằm xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật tố tụng dân dự và pháp luật về giám định tư pháp; bảo đảm sự thống nhất trong công tác đo đạc  phục vụ giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.