Chiều ngày 28/4, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

http://monre.gov.vn/Portal/PublishingImages/2020/04/Anh%20TT%20Nhan%20hop%2028_resize.jpg

Cuộc họp trực tuyến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

Thứ trưởng ghi nhận, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen đã và đang phát huy hiệu quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam.

Kết quả rõ thấy nhất là 7 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế, 6 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm diện rộng, 5 sự kiện ngô biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học, 39 sự kiện ngô, đậu tương, bông, cỏ linh lăng và cải dầu biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này, có một số quy định cần được điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý”, Thứ trưởng nêu vấn đề.

Tại cuộc họp, Cho biết lý do cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ, đại diện Tổng cục Môi trường nêu rõ,cho biết, Các các quy định về khảo nghiệm đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học được quy định tại Chương 4 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP (từ Điều 14 đến Điều 21). Trong đó, một số nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép khảo nghiệm đã được được Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết. Ngày 27 tháng 10 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hànhtại Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT quy quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen và bãi bỏ Thông tư này vào ngày 13/8/2018. Như vậy, việc bãi bỏ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT các quy định cụ thể của Văn bảnThông tư về hướng dẫn trình tự, thủ tục khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen hết hiệu lực. Từ đó, việc thực hiện các hoạt động khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với thực vật biến đổi gen đang gặp khó khăn và không thể triển khai do không có văn bản hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, quy định về vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm sinh vật biến đổi gen cũng còn gặp vướng mắc, bất cập.

http://monre.gov.vn/Portal/PublishingImages/2020/04/ngo-chuyen-gen-1-1358_resize.jpg

7 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế

Nhằm tháo gỡ những “nút thắt” và khoảng trống về pháp lý trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen là điềulà hết sức cần thiết cấp thiết..

Các sửa đổi của Nghị định cần tập trung vào các quy định khảo nghiệm, đánh giá rủi ro của thực vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học, giải quyết các vấn đề quản lý an toàn sinh học đối với thực vật biến đổi gen. Rà soát lại các quy định về vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm sinh vật biến đổi gen để sửa đổi hoặc bãi bỏ nhằm tạo thuận lợi cho các chủ hàng làm thủ tục quá cảnh tại cơ quan hải quan theo quy định pháp luật” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng chỉ đạo, giao đơn vị soạn thảo cần tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, sớm trình lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ ban hành trong Quý II năm 2020./.

 

 

Theo http://monre.gov.vn/